BMR i PAL: Jak obliczyć zapotrzebowanie kaloryczne?

Jakie jest całkowite zapotrzebowanie na energię?

 

Obliczanie całkowitego zapotrzebowania kalorycznego metodą Harrisa-Benedicta, a następnie należy uzyskany wynik pomnożyć przez współczynnik aktywności fizycznej PAL:

  • Wzór dla Mężczyzn – BMR = 66 + (13,7 × waga w kg) + (5 × wysokość w cm) – (6,8 × wiek w latach) x PAL
  • Wzór dla kobiet – BMR = 655 + (9,6 × waga w kg) + (1,8 × wysokość w cm) – (4,7 × wiek w latach) x PAL

 

 

Wskaźnik aktywności fizycznej

 

PAL (Physical Activity Level):

  • 1,2-1,39 – leżący/siedzący tryb życia lub brak aktywności fizycznej;
  • 1,4-1,6 – minimalna aktywność fizyczna: wraz ze spacerami ewentualnie lub nieregularne ćwiczenia fizyczne 3 razy na tydzień;
  • 1,6-1,99 – nieznaczna aktywność fizyczna: praca fizyczna/siedząca i trening każdego dnia, nie więcej niż 1 godzina dziennie;
  • 2 2,4 – wysoki poziom aktywności fizycznej: ciężka praca fizyczna lub intensywne treningi do 2 godzin dziennie;
  • 2,4 – bardzo wysoki poziom aktywności fizycznej: zawodowi sportowcy, intensywne treningi do 3 godzin dziennie.